Aktualności

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Właśnie stoimy u progu Nowego Roku Szkolnego! ...

czytaj więcej
 

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej rozpoczęła swoją działalność tuż po wyzwoleniu, w roku 1945. Była to szkoła siedmioklasowa, mieściła się w dwóch budynkach. W 1967 roku szkołę powiększono, adaptując budynek gospodarczy, a w 1970 przebudowano wnętrze szkoły i dobudowano piętro. Powstała wówczas kuchnia i stołówka szkolna.W związku z wprowadzoną reformą oświaty z dniem 1 września 1999 roku zaczęło funkcjonować w Lutomi gimnazjum. W tym samym czasie opracowano Gminny Program Rozwoju Oświaty, który zakładał, między innymi, remont Gimnazjum i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutomi. W niedługim czasie rozpoczął się remont kapitalny gimnazjum, a szkołę podstawową przeniesiono do budynku adaptowanego, gdzie dzieci uczyły się przez I półrocze na II zmianę.

czytaj więcej   

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej na rok szkolny 2014/2015

czytaj więcej   

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy I

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty i informacje dotyczące pracy szkoły.

czytaj więcej   

statut szkoły - rozdziały I-II

statut szkoły - rozdziały III-IV

Statut szkoły - V-VII

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin samorządu klasowego

Szkolny zestaw programów nauczania rok szk. 2014/2015

Zestawy podręczników 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Lutomi Dolnej
58-113 Lutomia Dolna 12

tel. +48 74 850 27 83
e-mail: splutomiadolna@wp.pl 

Multimedia Studio - projektowanie stron www