Aktualności

Ewangelia według św. Mateusza bez tajemnic

4 grudnia w NKSP Caritas odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu...

czytaj więcej
 

Mikołajkowa niespodzianka

W piątek klasy trzecie otrzymały od Mikołaja zaproszenie na warsztaty ...

czytaj więcej
 

Andrzejki

26  listopada 2014 w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa ...

czytaj więcej
 

Urodziny Kubusia Puchatka

Dziś w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej maluchy obchodziły Światowy Dzień Misia pod hasłem...

czytaj więcej
 

Kolejny sukces Karoliny Gawrońskiej

Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ...

czytaj więcej
 

Halowy Tuniej Piłki Nożnej

   Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym była organizatorem ...

czytaj więcej
 

Nareszcie...

Od dziś, po wszelkich odbiorach technicznych rozpoczął swoje ...

czytaj więcej
 

zDOLNY ŚLĄZACZEK

Miło nam poinformować, że  Martyna Gryc oraz Małgorzata Musiał...

czytaj więcej
 

Wyróżnienie dla Ani Natanek

Dnia 17 października br. w...

czytaj więcej
 

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej rozpoczęła swoją działalność tuż po wyzwoleniu, w roku 1945. Była to szkoła siedmioklasowa, mieściła się w dwóch budynkach. W 1967 roku szkołę powiększono, adaptując budynek gospodarczy, a w 1970 przebudowano wnętrze szkoły i dobudowano piętro. Powstała wówczas kuchnia i stołówka szkolna.W związku z wprowadzoną reformą oświaty z dniem 1 września 1999 roku zaczęło funkcjonować w Lutomi gimnazjum. W tym samym czasie opracowano Gminny Program Rozwoju Oświaty, który zakładał, między innymi, remont Gimnazjum i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutomi. W niedługim czasie rozpoczął się remont kapitalny gimnazjum, a szkołę podstawową przeniesiono do budynku adaptowanego, gdzie dzieci uczyły się przez I półrocze na II zmianę.

czytaj więcej   

Sprawdzian szóstoklasistów

Nowy Sprawdzian
      W 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Poniżej zamieszczamy informacje, z którymi warto się zapoznać. 
 Uwaga! Przykładowe zadania z języka angielskiego znajdują się w „Informatorze o sprawdzianie”.
 
 Informator o sprawdzianie w roku 2015 
 Komentarz dla rodziców do informatora o sprawdzianie szóstoklasistów
 Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty
 Typy zadań z języka polskiego
 Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z języka polskiego
 Typy zadań z matematyki
 Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z matematyki
 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej na rok szkolny 2014/2015

czytaj więcej   

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy I

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty i informacje dotyczące pracy szkoły.

czytaj więcej   

Koncepcja Pracy Szkoły

statut szkoły - rozdziały I-II

statut szkoły - rozdziały III-IV

Statut szkoły - V-VII

Regulamin placu zabaw

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin samorządu klasowego

Program poprawy efektywności procesu kształcenia

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/2015

Szkolny zestaw programów nauczania rok szk. 2014/2015

Zestawy podręczników 2014/2015

Terminarz spotkań z rodzicami

kalendarz szkolny 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Lutomi Dolnej
58-113 Lutomia Dolna 12

tel. +48 74 850 27 83
e-mail: splutomiadolna@wp.pl 

Multimedia Studio - projektowanie stron www